De anderen hebben het gedaan

Bezig met laden...

%

Stemmingswisselkoers

De een zal het aan het hart wijten de ander
aan het geld. Hoe de gedachten onshen gebruiken
als ruimte in onzehun eigen tijd:
ongemeubileerde meters om wild in te bewegen
en de eerste zijn die gezegd en gezwegen heeft
dat het zo niet langeraltijd beter kon.
Ik heb hem aangeboden de vakantieverhuizing te betalen
herinneringen op te halen, terwijl hij doortelt
met de kinderen. En voor anderen goederen maakt.
Ik herinner mij zijn vrouw als hartverwarmend meisje.
Niet hetgeen dat hem parten speelde. Zo’n meisje is wat.
Dat heeft geen extranieuwe wereld nodig.
Voorlopig hebben we niets geleerd over de liefde
hoe het over de liefde te hebben zonder gevarengebaren.
Voor minder doen we het niet, zeggen mijn broers en zusters.
We zijn soortgenoten schoot mij netooit te binnen.
We waren de beste indianen die deze stad
ooit hadden bediend. Het is verrassend om te zien
hoe we vergeten zijn dat wezij als kinderen
geen zorgen en geen toekomst hadden
alleen een eeuwig heden om elkaars hart mee te kopen.
Toen al een toekomst willen bedenken die te groot
was om onder woorden te brengen, die nooit
in enkeleveertien dagen viel te krijgen, maar er altijd was.
Dat heeft een prijs natuurlijk. Ik hoef jou niet te vertellenonthullen
dat we blij kunnen zijn om een sluitende alles sluitende
eindafrekening, zeg maar een zootje stomme verhalen.
De een zal het aan de honger wijten de ander
aan het bloed. Hoe de gedachten onshen gebruiken
als ruimte in onzehun eigen tijd:
ongemeubileerde meters om krap te dansen
en de eerste zijn die benedenbeneden aan de trap
geoefend heeft vooraan te staan.
Ik heb hem nooit beloften hoeven vragen
wat we deden was genoeg, genoeg herinnering, ook,
hoe we om de zielhet leven konden lachen. Of lachen zonder meer.
Ik maakte een vergissing met zijn lachstem als vrouw
maar niet zoveel dat hem dit dwars zat. Zo’n kerel.
Heeft geen verkering of sportschool nodig.
Later hebben we veel geleerdgehoord over bevlieging
viel ons op dat het woord bevlieging, al veel eerder
zijn langste tijd gehad had.
We zijn handlangers schoot mij net te binnen.
Ik had je graag met hetzelfde pakhaar willen fotograferen
als wat mij had gestaan bij het afleggen
al waren er vriendinnen die deze flauwekul
verwierpenvergaten maar vergaten dat die flauwekul
de orde bracht die god had willen bedoelen.
Het is prettig om te weten dat we hetzelfde
hadden geleken wanneerzodra dat ook maar nodig was
om de hele wereld kloppend te krijgen.
Dat heeft een prijs natuurlijk. Ik hoef jou niet te vertellenleren
dat we blij kunnen zijn om een sluitende alles sluitende
eindafrekening, zeg maar een zootje stomme verhalen.
De een zal het aan de honger wijten de ander
aan het bloed. Hoe de gedachten onshen gebruiken
als ruimte in onzehun eigen tijd:
ongemeubileerde meterscentimeters om heftig te dansen
en de eerste zijn die gezwegen en gedurfd heeft
om overal boven te staan.
Ik heb hem nooit op kosten hoeven jagen
wat we haalden kon de zoveelstehonderdste herinnering zijn
hoe we om de ziel konden lachen. Of lachen zonder meer.
Ik maakte een vergelijking met zijn lach als vrouw
Hij dreefwreef uit wat mij dwars zat. Zo’n kerel.
Heeft geen verzekering of godsdienst nodig.
Later hebben we veel geleerd over de wetten
viel ons op dat het woord wetten, al veel eerder
zijn langstebeste tijd gehad had.
We zijn handlangers schoot mij net te binnen.
Ik had je graag nog beterrianter willen bedienen
ieder spoor wissen van die zware gesprekken
en van de ongelukkige kopers die er om
hebben gevraagd
in hun oneindigeontembare wildheid.
Het is prettig om te weten dat we zonder
kleerscheuren onze voordeurkeuken bereikt hebben
en dat onze redeneringen kloppend zijn te krijgen.
Dat heeft een prijs natuurlijk. Ik hoef jou niet te vertellenleren
dat we blij kunnen zijn om een sluitende alles sluitende
eindafrekening, zeg maar een zootje stomme verhalen.
De een zal het aan het hart wijten de ander
aan het geld. Hoe de gedachten onshen gebruiken
als ruimte in onzehun eigen tijd:
ongemeubileerde meters om wild in te bewegen
en de eerste zijn die gezegd en gedurfd heeft
dat het zo niet langeraltijd anders kon.
Ik heb hem aangeboden de onkosten te betalen
herinneringen op te halen, maar hij moest
zijn ziel terugvinden. Of een anderebetere herinnering.
Ik herinner mij zijn vrouw als hartverscheurend meisje.
Niet hetgeen dat hem dwars zat. Zo’n meisje is wat.
Dat heeft geen extra gedachtenverwachting nodig.
Later hebben we veel geleerd over de liefde
en het daarover hebben om het geld te verklaren.
Voor minder doen we het niet, zeggen de trouweoude vrienden.
We zijn handlangers schoot mij netooit te binnen.
We waren de beste inboorlingen die deze stad
ooit had gezien. Het is verrassend om te zien
hoe we vergeten zijn dat wezij als kinderen
geen woorden en geen afkomst hadden
alleen een uitzicht om elkaars hart in te dopen.
Toen al die zorg, om zonder kleerscheuren
onze voordeurschuren te bereiken, nooit de zekerheid
dat onze redeneringen kloppend zijn te krijgen.
Dat heeft een prijs natuurlijk. Ik hoef jou niet te vertellenonthullen
dat we blij kunnen zijn om een sluitende alles sluitende
eindafrekening, zeg maar een zootje stomme verhalen.
De een zal het aan het hart wijten de ander
aan het geld. Hoe de gedachten ernst maken
met de tekortkomingenmankementen van onze eigen tijd:
ver strekkende meters om drukwild in te bewegen
en voor de liefde zijn wat we van handel leren
winstgevende verhalen die opnieuw renderen.
Ik heb hem aangeboden de onkosten te betalen
op de herinnering, de cijfers liegen zeldennimmer en
uitsluitend onbedoeld of in commissie.
Ik prijs hem om zijn vrouw als hartverscheurend meisje.
Net hetgeen dat hem kan dragen. Elke handel heeft
wat beter werkt en wat je beter wegdoor kan halen.
Later hebben we veel geleerd over de liefde
en het aan een anderkenner vragen wat de liefde verder doet.
Voor minder gaan we niet opzij, zeggen de trouwe maten.
We zijn handlangers schoot mij net te binnen.
We waren de besteduurste infanteristen die deze beurs
had opgeleid. Het is verrassend om te zien
hoe we vergeten zijn dat we als vrienden
van onze afkeer afkomstafkomst afkeer maakten en besloten
als een boeket over de wereld uit te stuiven.
Toen al die zorg, om zonder moeite meer te worden
waarde aan de dagelijkse soresziektes toe te voegen
zeggen dat het zuurstof en niet wat we verdienen.
Dan te zeggenroepen dat de prijs ook navenant is. Ik hoef niet
te wijzen op dat zootje stomme verhalen
om te vertellen dat het niet erg is, dat het is.
De een zal het aan het hart wijten de ander
aan het geld. Als iemand in ernstuit wraak naspeelt
wie het bij het rechte eind had
en het zijn vrouw moest bekennen. Gaat de liefde uit
naar nieuwewrakke obligaties? Wacht mij een handel
die iets aan een leven wil doen dat verhalen nalaat?
Nu kuchthuilt mijn collega om aandacht
wijst in commissie zegt
moeten de cijfers wel doorgaan
Eerst moet ik hierde dingen
weghalendoorhalendie in de
weg zitten
al die vorigeslordige verhalen en de resten ervan
in de vorm van bijzettafeltjes
en stapels kranten.
Dan voor de beelden vriend en handlanger willenmoeten zijn
als een boeket over de portefeuilles
uiteen stuiven,overal winst, overal geneugten.
Mocht ik ze laten mij te willen opbinden
laat iemandniemand helpen zuurstof
aan dit tafereel te schenken
en bemoedigend op mijn schouderdan te zeggen
dat het niet erg ishet is niet erg dat
dat het niet erg
het is niet erg
dat het is
het