De anderen hebben het gedaan

Public Thought

De anderen hebben het gedaan
(The others did it)

De anderen hebben het gedaan is een serie gedichten waarvan de inhoud en de presentatie verandert onder invloed van online beschikbare dynamische gegevens over gebeurtenissen die elders op de wereld plaatsvinden. De tekst heeft een thematische verwantschap met deze data, maar die verwantschap is niet eenduidig, niet ééndimensionaal. De lezer van de tekst heeft zelf geen invloed op de inhoud en presentatie van die tekst.

Schaar van de Noord wordt aangestuurd door de waterstanden in de Westerschelde vlak bij de Belgisch/Nederlandse grens.Stemmingswisselkoers verandert voortdurend onder invloed van het percentage waarmee de AEX stijgt of daalt ten opzichte van de openingskoers. De juiste persoon is afhankelijk van de tijdstip van de dag op vier verschillende plekken op de wereld. Een vierde tekst is in voorbereiding.

Schaar van de Noord en Stemmingswisselkoers zijn inmiddels in het engels vertaald als Channel of the North en Mood Exchange Rate.

De anderen hebben het gedaan is gemaakt in opdracht van nY, website en tijdschrift voor literatuur, kritiek & amusement.

Vertaling: Wilem Groenewegen

Technische realisatie: Egbert Bleijenburg @ Overboord

© 2012 Public Thought, Jan Baeke & Alfred Marseille